Tư vấn

Các Giai Đoạn Thực Hiện Dự Án (2)

Ngày cập nhật: 11.03.2020

Các Giai Đoạn Thực Hiện Dự Án - Giai đoạn thực hiện

Các Giai Đoạn Thực Hiện Dự Án (1)

Ngày cập nhật: 11.03.2020

Các Giai Đoạn Thực Hiện Dự Án - Giai đoạn bắt đầu

Lưu Đồ Triển Khai Dự Án Đầu Tư

Ngày cập nhật: 27.02.2020

Lưu Đồ Triển Khai Dự Án Đầu Tư

Hệ Số Sử Dụng Đất, Chỉ Giới Xây Dựng, Chỉ Giới Đỏ, Chỉ Giới Xây Dựng

Ngày cập nhật: 24.02.2020

Hệ Số Sử Dụng Đất, Chỉ Giới Xây Dựng, Chỉ Giới Đỏ, Chỉ Giới Xây Dựng

THỦ TỤC CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở

Ngày cập nhật: 23.02.2020

THỦ TỤC CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở CÓ QUY MÔ SỬ DỤNG ĐẤT DƯỚI 20HA

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Ngày cập nhật: 23.02.2020

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Quy Định Phòng Trực Điều Khiển Chống Cháy

Ngày cập nhật: 29.04.2018

Quy Định Phòng Trực Điều Khiển Chống Cháy

Khoảng Cách Giữa Các Nhà Xưởng Được Quy Định Như Thế Nào?

Ngày cập nhật: 26.04.2018

Khoảng Cách Giữa Các Nhà Xưởng Được Quy Định Như Thế Nào?

Khoảng Cách Giữa Các Dãy Nhà Được Quy Định Như Thế Nào?

Ngày cập nhật: 24.04.2018

Khoảng cách tối thiểu giữa các dãy nhà

Khoảng Lùi Công Trình Được Quy Định Như Thế Nào?

Ngày cập nhật: 21.04.2018

Khoảng Lùi Công Trình Được Quy Định Như Thế Nào?

Diện Tích Tối Thiểu Bãi Đỗ Xe Và Chỗ Đỗ Xe Qui Định Là Bao Nhiêu?

Ngày cập nhật: 19.04.2018

Diện Tích Tối Thiểu Bãi Đỗ Xe Và Chỗ Đỗ Xe Qui Định Là Bao Nhiêu?

Bố Trí Mặt Bằng Theo Quy Định Thiết Kế Phòng Cháy Chữa Cháy

Ngày cập nhật: 19.04.2018

Bố Trí Mặt Bằng Theo Quy Định Thiết Kế Phòng Cháy Chữa Cháy

Đường Ống Thu Rác Được Quy Định Như Thế Nào ?

Ngày cập nhật: 18.04.2018

Đường Ống Thu Rác Được Quy Định Như Thế Nào ?

Chiều Cao Thông Thủy Dành Cho Xe Chữa Cháy

Ngày cập nhật: 18.04.2018

Chiều Cao Thông Thủy Dành Cho Xe Chữa Cháy

Mẫu Phân Tích Dự Án Đầu Tư Bất Động Sản

Ngày cập nhật: 06.05.2017

Mẫu Phân Tích Dự Án Đầu Tư Bất Động Sản

« 1 2 3 »
Copyright © 2017 naimotnangphuyen.com - All rights reserved - Thiết kế bởi công ty thiết kế web OSG.VN