Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp

THỦ TỤC CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở

Ngày cập nhật: 23/02/2020


Thành phần hồ sơ

+ Tờ trình về việc phê duyệt khu vực phát triển đô thị (tên khu vực)… 

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư hoặc Quyết định chỉ định chủ đầu tư, hoặc văn bản xác nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp chủ đầu tư là chủ sử dụng khu đất thực hiện dự án (bản sao);

+ Hồ sơ dự án: Thuyết minh dự án; Hồ sơ dự án thành phần phục vụ tái định cư, giải phóng mặt bằng (nếu có); Các nội dung phối hợp giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương.

+  Các văn bản pháp lý kèm theo: Quyết định phê duyệt khu vực phát triển đô thị và kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị (nếu có); hồ sơ quy hoạch chi tiết; hồ sơ chứng minh năng lực của chủ đầu tư về tài chính, kinh nghiệm về đầu tư và quản lý phù hợp để thực hiện dự án và các văn bản pháp lý có liên quan khác.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời gian giải quyết

45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

bò một nắng, bo mot nang, bo 1 nang, bò một nắng Phú Yên, bo mot nang Phú Yên

Copyright © 2017 naimotnangphuyen.com - All rights reserved - Thiết kế bởi công ty thiết kế web OSG.VN