Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp

Khoảng Cách Giữa Các Nhà Xưởng Được Quy Định Như Thế Nào?

Ngày cập nhật: 26/04/2018


Đối với công trình công nghiệp, khoảng cách PCCC giữa các ngôi nhà được quy định trong bảng 7.

Bảng 7

Bậc chịu lửa của ngôi nhà hay công trình

Khoảng cách giữa các nhà và công trình, (m)

Bậc chịu lửa của nhà hay công trình bên cạnh

I ÷ II

III

IV ÷ V

(1)

(2)

(3)

(4)

I + II

- Không quy định đối với nhà và công trình hạng sản xuất D và E

9- (đối với nhà và công trình hạng sản xuất A, B, C)

9

12

III

9

12

15

IV + V

12

15

18

Chú thích: Đối với ngôi nhà và công trình có bậc chịu lửa I và II với hạng sản xuất A, B và C quy định trong bảng 7, thì khoảng cách giữa các ngôi nhà và công trình được giảm từ 9m xuống 6m nếu có một trong các điều kiện sau:

a) Được bố trí hệ thống báo cháy tự động cố định;

b) Khi khối lượng các chất dễ cháy thường xuyên có trong nhà từ 10 kg/m2 sàn trở xuống.

bò một nắng, bo mot nang

Copyright © 2017 naimotnangphuyen.com - All rights reserved - Thiết kế bởi công ty thiết kế web OSG.VN