Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp

Các Giai Đoạn Thực Hiện Dự Án (2)

Ngày cập nhật: 11/03/2020


Giai đoạn thực hiện

  • Ước tính chi phí

      Hạng mục ngoài hàng rào dự án

      Hạ tầng kỹ thuật & Các hạng mục khác và chi phí khác

      Hạng mục trong hàng rào dự án

      Chi phí đất thương phẩm

      Chi phí phát triển hạ tầng kỹ thuật

      Chi phí xây dựng và thiết bị

      Chi phí tư vấn (Luật, thiết kế, tư vấn đầu tư, giám sát, quản lý dự án, quản lý xây dựng, phát triển dự án, thị trường)

      Dự phòng

  • Hoạch định ngân sách

      Hoạch định ngân sách vốn chủ sở hữu – kế hoạch rót vốn chủ sở hữu

      Hoạch định ngân sách vốn vay – kế hoạch giải ngân vốn vay

      Hoạch định kế hoạch ứng trước – kế hoạch thu tiền từ khách hàng

  • Phân tích tài chính

         Doanh thu, chi phí, khấu hao, vốn lưu động, lợi nhuận, bảng cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ

         Phân tích hiệu quả dự án NPV, IRR, Thời gian hoàn vốn, hệ số lợi nhuận

         Định giá dự án để tái cấu trúc vốn

         Phân tích các báo cáo tài chính

  • Tóm tắt dự án

         Pháp lý

         Mô tả dự án

         Sản phẩm, thị trường và định vị thị trường

         Sử dụng vốn và nguồn vốn

         Các báo cáo tài chính và phân tích tài chính

         Kế hoạch phát triển dự án

  • Thu xếp tài chính

         Chuẩn bị bản tóm tắt dự án

         Đàm phán

         Cam kết

bò một nắng, bò 1 nắng, bo mot nang phu yen, bò một nắng phú yên, nai một nắng, nai mot nang

Copyright © 2017 naimotnangphuyen.com - All rights reserved - Thiết kế bởi công ty thiết kế web OSG.VN